Eğitim Felsefesi

AYSER VE İHSAN DOĞRAMACI ANAOKULU FELSEFESİ

Anaokulu Eğitim Felsefemizi, öğrencilerimizin erken çocukluk döneminde edinmeleri gereken yaşam deneyimlerinin kazanılması ve bireysel farklılıkları doğrultusunda kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamayı oluşturmaktadır. Bu amaçla planlanan eğitim sürecimizde; her çocuğun beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere; hür ve bilimsel düşünme gücüne; geniş bir dünya görüşüne sahip; yapıcı, yaratıcı ve çağdaş bireyler olmasını hedeflemekteyiz.

Anaokulu Eğitim Felsefemiz bu amaçla, her alanda çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarını, aile rehberliğini ve çevre düzenlemesini çağımızın koşullarında güncelleyerek;

  • Olumlu deneyimler yaşayarak öğrenmeye ve kendi becerileri ile ilgili olumlu tutumlar geliştirmeye yatkın,
  • Toplumsal ilişkilerde kendine güvenen ve bağımsız davranışlar geliştirebilen;
  • Sevgi-saygı-işbirliği-sorumluluk-hoşgörü-yardımlaşma-dayanışma ve paylaşma gibi sosyal davranışları gelişmiş,
  • Kendilerinin ve başkalarının duygularını fark edebilen; birlikte hareket edebilen ve buna yönelik iletişim kurabilen sosyal bireyler,
  • Hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, hayata hazır ve mutlu bireyler olmalarını sağlamak amacıyla eğitim süreci planlanarak çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal-duygusal becerileri uyum içerisinde eşzamanlı olarak kazandırılması hedeflenmiştir.