Eğitim Programı

AYSER VE İHSAN DOĞRAMACI ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMIMIZ

 

Anaokulumuzda Eğitim Programımız; çok yönlü, eklektik ve bütüncül eğitim yaklaşımını temel alarak çocuklarımızın zengin öğrenme ortamları oluşturularak sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal, duygusal, dil ve bilişsel alanlarda gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla planlanmıştır. Program içeriği çocukların gelişim özelliklerine, bireysel ihtiyaçlarına ve grup dinamiğine göre, oyun temelli uygulanmaktadır.

Etkinlikler uygulama sürecinde grubun gelişim özelliklerine ve etkileşimine göre çeşitlenebilmekte, yön değiştirebilmekte veya derinleşebilmektedir. Özenle yapılandırılmış eğitim planı ve zenginleştirilmiş eğitim ortamında çocukların merakı canlı tutularak, keşfederek öğrenmeleri ve araştırma yapmaları sağlanmaktadır. Bununla birlikte, akademik becerilerin kazandırılması amacıyla yapılandırılmış eğitim materyallerinden de faydalanılmaktadır.

Anaokulu Eğitim Felsefemiz çerçevesinde hazırladığımız Eğitim Programımız, okulöncesi öğretmenlerimiz ve çocuk gelişimcilerimiz rehberliğinde, “MEB Kazanım ve Göstergeleri” temel alınarak, çocukların da yönetebildiği yapıda özgün, harmanlanmış ve dinamik olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu deneyimler gerek planlı etkinliklerle gerekse doğal akış içerisinde kazandırılmaktadır.

Eğitim yaklaşımı, çok yönlü, eklektik ve bütüncül bakış açısına sahip;

  • Plan yapmalarına, uygulamalarına, düzenlemelerine, sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına ve üretmelerine uygun Çocuk Merkezli,
  • Keşfederek öğrenmeleri ve öğrendiklerini farklı durumlara transfer edebilmeleri için Yenilikçi,
  • Fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre uyarlanmaya ve bireyselleştirmeye uygun Esnek,
  • Kendilerini ve içinde yaşadıkları dünyayı tanıyıp daha iyi ifade edebilmeleri için Oyun Merkezli,
  • Sonuç değil, süreç önemli olduğundan ve çocuğun, programın ve öğretmenin kendini değerlendirme süreciyle iç içe olduğundan dolayı Çok Yönlü,
  • Desteklenmesi gereken çocukların gereksinimlerini de dikkate alarak, bütün çocuklara öğrenme ve ilkokula hazırlık konusunda fırsatlar sunan Eşitlikçi,
  • Öğrenme gereksinimleri ve öğrenme stillerine uygun ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve özgün bir biçimde ifade etmeleri Yaratıcı,
  • Evrensel, sosyokültürel değerlere ve çevreyle ilgili yapıya Duyarlı,
  • Gelişimlerini çok yönlü desteklemeyi hedefleyerek bütün gelişim alanlarıyla ilgili kazanım ve göstergelerin hayata geçirilmesi için Dengeli,
  • Farklı eğitim yaklaşımı ve modelleri temel alındığı için Eklektik ve Multidisiplinerdir.